Tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện

Áp dụng với tất cả các căn hộ tại Le Grand Jardin, ngoại trừ các căn hộ sau:

  • Căn số 02, 03, 07, 08 tòa G1
  • Căn số 03, 04, 08, 09 tòa G2
  • Căn số 02, 03, 07, 08 tòa G3

tieu-chuan-ban-giao-hoan-thien-le-grand-jardin

tieu-chuan-ban-giao-hoan-thien-le-grand-jardin

Tiêu chuẩn bàn giao thô

Áp dụng với các căn hộ sau:

  • Căn số 02, 03, 07, 08 tòa G1
  • Căn số 03, 04, 08, 09 tòa G2
  • Căn số 02, 03, 07, 08 tòa G3

tieu-chuan-ban-giao-tho-le-grand-jardin